Many teachings have described Sacred Geometry as the blueprint of creation and the genesis, the origin of all forms.

Kutsal Geometri Nedir?

Kutsal Geometri Nedir? Birçok öğreti, Kutsal Geometri ‘yi yaratılışın planı ve tüm formların kökeni olan yaratılışın planı olarak tanımlamıştır. Kutsal geometri, her şeyi yaratan ve birleştiren enerji kalıplarını araştıran ve açıklayan ve yaratılış enerjisinin kendisini nasıl organize ettiğini kesin olarak ortaya koyan eski bir bilim olarak kabul edilir. Her doğal büyüme veya hareket modelinin bir […]

Kutsal Geometri Nedir? Read More »